BRAND VALUE

‘Brand Value’ is de waarde van het merk. We maken hierin een duidelijk onderscheid in de waarde die het merk oplevert voor de eigenaar, de financiële waarde en de toegevoegde waarde die de het merk in de ogen van de klant heeft.

 

‘Brand Equity’ is de mate waarin een merk waarde oplevert voor een merkeigenaar. Deze waarde kan zich manifesteren in financiële, strategische en managementvoordelen.  ‘Brand Valuation’ is de financiële merkwaarde: een netto-contante-waarde van de te verwachten opbrengsten die aan het merk zijn toe te schrijven.  ‘Brand Added Value’ is de waarde die een merk in de ogen van de klant toevoegt aan een product, dienst of organisatie. Deze merkmeerwaarde wordt onder meer bepaald door de ervaren prestatie en de naamsbekendheid van het merk.

Fotografie Fancycrave