top of page

BRAND QUICK SCAN

Door onze Brand Quick Scan wordt in één oogopslag duidelijk waar de knelpunten

van jouw merk zitten

In een kortlopend en efficiënt onderzoek maken we de conclusies visueel in een grafisch overzicht op een x- en een y-as, met verschillende thema’s.

Het doel is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste kansen

en verbetermogelijkheden worden benoemd.

De aandacht zal liggen op - het als buitenstaander observeren van - de manier waarop een en ander is ingericht.

Een goed uitgevoerde ‘Brand Quick Scan’ kan de vinger op de zere plek leggen en daarmee richting geven aan een langer termijn vervolgplan. En daarmee kunnen we dus al heel snel de eerste quick-wins bepalen. 

Fotografie Sunyu Kim

bottom of page